1. Ehtojen soveltuvuus

Näitä ehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu

2. Hinnat, hinnoittelu ja voimassaolo

Hinnat ovat arvonlisäverollisia (alv 24%) ovh. euro hintoja vapaasti tehtaalla. Myynti tapahtuu tulisijavalmistajien, rautakauppojen tai tukkuliikkeiden kautta toimituspäivän hinnoilla.

Tarjoukset tehdään ostajan kirjallisen tarjouspyynnön pohjalta sarjatuotanto-osia käyttäen. Tarjouksenpyytäjä vastaa piirustusten, tarjouspyynnön, sekä mittatietojen oikeellisuudesta. Tarjous on voimassa enintään 3 kuukautta.

Arvonlisäveron noustessa tai soveltamistavan muuttuessa pidätämme oikeiden muuttaa myyntihintoja vastaavasti. Rahtitoimituksiin, postipaketteihin ja matkahuoltolähetyksiin lisäämme toimituskulut, joka sisältää rahdin ja pakkausmaksun.

3. Tilausvahvistus ja sopimus

Ostajan tuotetilaus hyväksytään myyjän harkinnan mukaan. Myyjän mahdollinen hyväksyntä annetaan tilausvahvistuksella. Tuotteiden myyntiä ja/tai toimitusta koskeva tarjous, sitoumus tai sopimus on myyjää sitova vasta silloin, kun myyjä on lähettänyt vastaavan tilausvahvistuksen ostajalle. Jokainen myyjän hyväksymä tilaus muodostaa vastaavan tilausvahvistuksen ja näiden ehtojen kanssa yksilöidyn oikeudellisesti sitovan sopimuksen myyjän ja ostajan välillä, ja tämä sopimus on näissä ehdoissa “tilausvahvistus”. Jos sopimusasiakirjoissa on ristiriitoja, sovelletaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä: 1. Tilausvahvistus. 2. Nämä ehdot. 3. Tilaus. Tilausvahvistus sitoo molempia osapuolia.

4. Tilausvahvistuksen tarkastus

Ostajan on tilausvahvistuksen saatuaan välittömästi tarkistettava osaluettelo. Kun tilausvahvistus toimitetaan sähköpostilla, katsotaan tilausvahvistuksen tulleen hyväksytyksi seuraavaan päivään klo 16.00 mennessä. Tilausvahvistuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen mahdollisista virheistä vastaa tilaaja.

5. Valikoiman muutokset

Pidätämme oikeuden tuotevalikoiman muutoksiin.

6. Toimitusaika

Sovittu toimitusaika on erikseen Tweg Oy:n vahvistama toimitusviikko. Toimitukset, lähtee, viimeistän toimitusviikon perjantaina klo 16.00 mennessä. Toimitusaika sitoo kumpaakin osapuolta. Toimitusajan muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen sovittua toimitusajankohtaa, toimitusaikamuutoksista veloitamme 50€. Mikäli tilaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa ja tavaran toimitus vaikeutuu, esim. purkauspaikalla olevan esteen vuoksi, on toimittaja oikeutettu velvoittamaan tilaajalta toimituksen estymisestä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

7. Toimitustapa

Mikäli tilausvahvistuksessa ei ole toisin mainittu, toimitetaan tuotteet ostajalle Ex Works toimitustapalausekkeen mukaisesti (Incoterms 2000). Tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika ja -ajankohta ovat suuntaa antavia, eivätkä sido myyjää. Tuotteita koskeva vaaranvastuu siirtyy ostajalle toimitushetkellä. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä aiheutuneita tappioita tai vahinkoja.

Valmispiiput toimitetaan kuljetuskalustolla tilaajan osoittamaan kohteeseen rakennuspaikalla. Vastaanottajan on viitattava purkausalue siten, että kuorma on purettavissa perälautanosturilla.

LAVARAHTI *

Normaali piippupaketin toimitusrahti asiakkaan kotiovelle suomen sisällä.

Yli 2m 102,- AA90BXXXXXXXX

PIENTOIMITUS **

Normaali pientoimitusrahti asiakkaan kotiovelle suomen sisällä tai noutopakkauksen pakkauskulut

Alle 2m 38,- PT90AXXXXXXXX

POSTITOIMITUS ***

Postipakettitoimitus, mikäli tuote on yksittäinen osa, joka on postitse kuljetettavissa. Max koko 400x400x400

Posti 16,- AA99BXXXXXXX

RAHTIVAKUUTUS ****

Lisätään kaikkiin rahteihin Vakuutus 13,

*
**

***

****

Lavarahdilla tarkoitetaan toimitusta, joka mahtuu yhdelle lavalle.

Pientoimituksella tarkoitetaan yksittäistä pakkausta, joka ei tarvitse lavaa alleen.

Pienosilla tarkoitetaan: esim. peitelevyä, adaptereita, liimamassoja tai ruuveja, jotka kulkevat postissa pienpakettina.

Kaikki kuljetukset vakuutetaan ostajan lukuun kuljetusvahinkojen varalta. Edellytyksenä korvauksen saamiseksi on, että vahinko ilmoitetaan 7 vuorokauden kuluessa www.tweg.fi :lle. Säköpostilla info@tweg.fi Noudoissa vakuutuksesta huolehtii tilaaja.

  • Asiakas ja myyjä sitoutuu toimitus ja myyntiehtoihin.
  • Tuotteet vapaasti Tweg Company oy:n varastossa.
  • Toimitusaikavahvistetaantilauskohtaisesti.